Oppdrag for organisasjoner 
i helsesektoren

  
   "BEVEG DEG" -
Norsk Fysioterapeutforbund - Sjekkhefte og nettbank for kropp og sjel.

"ROLLtalk HJEMMESIDER" - IGEL kompaniet as - Produksjon av hjemmesider for et hjelpemiddel for multi-funksjonshemmede.  

"HOSPITAL'97" - Control Bridge AS - Idekonsept for produktpresentasjoner og messestand.

"KJERNEHUSET"- "BABYSVØMMINGEN PÅ HOVSETER" Dr. Fridtjof Andersen Markedsføringskonsept og brosjyrer. 1997   Internettsider

"HOSPITAL ORGANIZER" - Control Bridge AS - Kommunikasjonsstrategi for planleggingsverktøy til sykehusene.

"OMSORG I UTVIKLING" - Norsk Hjelpepleierforbund - Strategi for profilering på landsmøtet i 1992

"SLÅ PÅ VARMEN" - Norsk Hjelpepleierforbund - Utviklet i 1991 strategi for profilering med vekt på hjelpepleiernes innsikt i omsorgsarbeide. Kampanjen ble gjennomført sentralt og lokalt bl.a. med utdeling av varme-pris. Vi koordinerte produksjonen av et omsorgs-manifest. Hjelpepleierne gikk i denne perioden opp to lønnstrinn.

"JEG TAR VARE PÅ MEG SELV - VI TAR VARE PÅ HVERANDRE" - Helsedirektoratet / Nasjonalforeningen for folkehelsen - Utviklet i 1992 informasjonskampanje for forebyggelse mot belastningslidelser. Plakater og brosjyrer distribuert over hele landet. Illustrasjoner av Tone Vestøl.

"LIGGE - SITTE - STÅ - LØFTE - BÆRE - GÅ" - Norske Fysioterapeuters Forbund - Utvikling av kommunikasjonsstrategi i samarbeid med forbundsledelsen. Utvikling av messestand for utstillingen "Helse for alle" og presentasjon på kongress i London. Forebyggende plakatkampanje distribuert over hele landet.

"LOGO" Norske Fysioterapeuters Forbund - Utviklet i 1991 komplett grafisk identitet for forbundet. 

fys.jpg (1906 bytes)

"BRUKSANVISNING FOR MENNESKER" - Norske Fysioterapeuters Forbund - Brosjyre som ble delt ut til publikum som markering i Spikersuppa i forbindelse med fysioterapeutenes 100-års-jubileum. 1995

"eMOTION" - De Nordiske Fysioterapiforbundene - Prosjekt for presentasjon av "The Concept of Nordic Physiotherapy" til fagkongressen WCCPT i Washington i juni 1995 . Utvikling av stand og brosjyrer.

bilde6.jpg (3943 bytes)

"i BEVEGELSE" - Norske Fysioterapeuters Forbund - Fysioterapeutenes Dag: Idekonsept og praktisk gjennomføring på 80 sykehus over hele landet i 1994. Utviklet plakatmateriell og informasjonsavis.

"FRISKE TØNSBERG" - Sjøboden Fysioterapi - Utviklet identitet, logo og konsept for et fysioterapi-institutt i Tønsberg i 1991.

"TØNSBERG I BEVEGELSE" - Aktivitetssenter - Utviklet identitet, logo og konsept for et treningsinstitutt i Tønsberg i 1996.

"ROLLTALK" - Igel Prosjektutvikling - Presentasjon for programvareselskap som utvikler dataprogrammer for skoleverket, psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede. Deltatt i konseptutvikling for Rolltalk: Rullestol med talestyring, omgivelseskontroll og avansert styringssystem. Presentasjonen forløste utviklingsmidler til prosjektet fra NTNF i 1991.

"MOTIVERT, TILPASSET & SELVSTENDIG" - IGEL DATA - Produserte 3 brosjyrer som presenterte pedagogisk programvare og Rolltalk hjelpemiddel for multihandicappede. 1995

delta.jpg (4782 bytes) 

"DELTA" - Norsk Sykepleierforbund - Idestrategi og produksjon av vervekampanje med diverse elementer. Design: Egil Haraldsen.  1996

 "I MØTE MED MENNESKET" - Norsk Sykepleierforbund - Idekonsept for profilering av sykepleierutdanningen i Norge. 1995

"SELVFØLGEN" - Norske Ergoterapeuters Forbund - Utviklet kommunikasjonsstrategi og kampanje for forbundet. Vi bygget om forbundets logo med konsekvens for fagtidsskriftet "Ergoterapeuten". 1992 / 1993

"ET LIV PÅ EGNE PREMISSER" - Norske Ergoterapeuters Forbund - Utviklet stand på utstillingen "Helse For Alle". Gjennomførte spørreundersøkelser og plakatkampanje. 1994

 Til Erling Okkenhaugs hjemmeside 

Til oppdrag for næringslivet

Til UTSTILLINGER

Til BOKPRODUKSJONER

erok@online.no
www.okkenhaug.com