LEDIGE GENAR

Av Erling Okkenhaug ©, 30 teikningar av Knut Anders Løken © ( KAL-X) På nynorsk ved Ola Breivega

 

gen1.jpg (4386 bytes)

 

Stjernor

Sume sviv

andre stend stilt

mest av alt

er eg klår

 

Tusundfrygd

Kjolen høver til det andre

men eg skal ikkje

verta hugteken korso

 

I skulegarden 1965

Små kjærlege einvegsbillettar

flidde av veninnor

 

Bergnabb

Stilt gras

vridi fura

og målingsflekker

 

Tango

Kor mange dansar avslappa

utan å måtta yta?

 

Psykiater i marknaden

Her kunde eg vorte millionær

på eigendelar

 

Impress

Du i det gule Cindy Lauper-skjørtet

med svarte Pepita-bylgjor

vil du sjå

ættetavla

åt ein av venene mine

 

Eg måtte måla abstrakt på akkord

gen2.jpg (4466 bytes)

Jaktnytt

We Are The World

er vorten klinar'n på dansegolvet

there are people dying

 

All Right

Japanske kvinnor i vestleg formgjeving

 

Solidarium

Han er ikkje den som

legg seg under ei ljoskruna

 

Ved kjøtdisken

Aldri tøymd

snarare smeikt

og gjenomhola

 

Casanova

Når det galdt

kvinnor

hadde han eit ovgrant øyra

med utgreidingar

i fleire timar um

dei mest erogene sonor

 

gen3.jpg (4973 bytes)

Vener av pinsen

Det er snyrte å bruka Jesus

som tilvising for si eigi fullkoma

 

Laks

Gjentone verdset kvarandres

Galtesund

Tunne sylspissar til båtar

med alle Øvrevoll-hestane bak

og kredittkortet til pappa ved rattet

 

A/S Bærtur

Det er ein høg pris å betala

når ein set

seg mål ein kann nå heile tidi

 

Dersom du ikkje skynar dette

er du tår

 

Disco

Bye, bye love

og alle dansa

 

gen4.jpg (7034 bytes)

X) Sjølvuppteken

Ut or sin eigen navle frå 0 til 100 på 4,8 sek.

 

Karakter

Ikkje pent og pynteleg lagd

i oskeskåli saman med hine

men kasta i søyla på fortoget

og trakka på

 

180

På full fart

ut or/inn i

uppriti åt styremaktene

 

Punktljos

Som miksmasterar på nake golv

einast arvelause basillar

 

Fotograf

Motlaus i motljos

 

gen5.jpg (6023 bytes)

X) Bokmann

Manus depressiv

 

Stikkelsbær

Er det noko op her

for å vera sorgtung?

 

Uteliggjar

Baksida av medaljen var framsida

 

Å eta svord jolaftan

Å leggja fingrane flatt ut på eit dansegolv i jenka

 

Brudgom

Fjorde gongen er det

ingen usmak på kransekaka

 

Hoppvika

Alle er med gratis

syntetisk

 

gen6.jpg (6101 bytes)

X) Fatige

Dei som slæst seg upp i fiffen

 

Eim

Ein draum av

ei vekkjing

 

Attention

Som bokstav i midten av orDet

 

Etter Lotta

Men Nelson kvarv

med ættetavlone sine

og bileti av barneborn

brått velfar

like greidt

same båt

 

Von

Ljoset um sumaren er betre for bakken

 

gen7.jpg (6220 bytes)

X) Ungkar

Det finst so mange ledige genar

 

Teater

Minste sams ultimatum

 

Faktiske frukter

Eg måtte taka han

i handi på at me skulde

vera vener

trykte eldraka

og såg ned

 

Tilhøve

Femna um

barna

Fata um

fara

 

Isme

Ho: Kva stjerneteikn er du?

Han: Eg samlar på frimerke, eg...

 

gen8.jpg (5045 bytes)

X) Musefella

Menn gifter seg ofte

av dårleg samvit

 

Moll

Brått hadde møderne

døtter

 

Kreml

Blyfri livnad

med vikeplikt for kvende

varsam giring yver til

inkjevetta

 

Business

Forviten

Ikkje forviten

gåsegang

 

gen9.jpg (4342 bytes)

X) Hysterisk museum

Det var so fåe gutar der

at gjentone sette seg ved omnen

 

Skam

Dei baufile hev det ikkje godt

 

Gud

Akta deg for dei som vekslar i kollektskåli!

 

Ein doven pils

blandt champagnespruddel

 

Snipa

Mor til den spanske dvergen

fekk dobbel grunn til å vera

mor

 

gen10.jpg (3939 bytes)

X) Jakobs moral

Veit kvefsane at det gjer vondt

når dei stikk?

 

Kjendis

Fluga på veggen i sitt eige liv

 

Make up

Magen var so stor og tung

at han

drog ut alle

rukkone i andletet

 

Ovundring

Betre med nyrestein

enn nasegrus

 

Samanlappa crescendo

Fyrst for Tore med Grete

so Jon med Marit

og eg med boset

 

gen11.jpg (6394 bytes)

X) NRK

Radikalarar på trygg grunn

 

Globe

Fotografen for til Aust-Europa

og vilde læra seg alt um gråtonar

 

Krativt forum

Kampfljugarar yver ingenmannsland

millom reine og ureine idear

 

Stephanie, Arendal

Ljosi sviv

snøggare enn

hjarto

 

Norsk såpa

I den heimen hekk istappane

på innsida av vindaugo

 

gen12.jpg (4312 bytes)

X) Kneip når det kniiip...

Utsyn

Dersom ein er i kvinnelynde

er mangt mogeleg her

 

Yver Polen

Borni leikar

i midgangen på flyet

Dei vaksne smiler

orsakande

til kvarandre

 

Bankgiro

Ei gledestund

med vindauga

på rette sida

 

gen13.jpg (6023 bytes)

X) Fall i koll på gata

Åskodarar som støkte antilopar

ved eit kill på savannen

 

Boktittel

Spursmål eg aldri vilde gjort meg sjølv

 

Credo

Di tru

ditt ego, du

 

Seminar

Eg strekte meg etter

ein ikkje innløyst drink

og dei venlege

som smilte

 

Kvinnefrigjering

akselputor

 

gen14.jpg (5342 bytes)

X) Venger

Stilt heimetter

gutane dreg ut

kubikkane sine

i natti i staden

 

Drust og dramb

Rører meg sakte mot hjarta mitt

 

Eigen jante

Du skal ikkje tru at du er noko

sa einkvan

men so er ikkje vegen

lang til boset heller

 

Kvinnekamp

Å, neglelakk

kor du din glans

hev tapt

 

Einsam er, ein som er

Eg skal ganga frå deg

når eg elskar deg mest

 

gen15.jpg (7075 bytes)

X) Nøgsemdbylgja

Um det so er det siste me gjer

 

Kvalitet

Vøre det so viktigt å lyda,

so hadde vel folk havt noko å segja

 

Alter-naiv

Eg for min del hev bede ein del

gode bøner i det siste

 

Trygve Hegnar

Det er formgjeving nok på tusundlappane

 

Me litt reddvorne

tek vare på det ugjorde

 

gen16.jpg (5791 bytes)

X) Like for like

Gud skapte oss i sitt bilete

me gjev like for like

 

Glosa

Einfalds regatta

 

Handicap-læger

Du kastar boccia-kulor

inn i eit umvære

 

Uppteke-signal

Kann ikkje lova deg

å vera for handi til kvar tid

for kvar tid

hev eg fyrr ikkje

bruka til mykje

 

Gamleheim

Koma til skjellsord og alder

 

gen17.jpg (4439 bytes)

X) Verdi vil narrast

På nynorsk eller bokmål?

 

Tverr

Stakkars deg som meiner

um det du aldri torde

i bylgjone åt andre

 

Muffins

Tri muffins fekk eg til kaffien

Mistenkjelege småkakor til ei krona stykket

 

Askese

Ikkje å falla for freistingi

til å ramla i den

altfor festlege kulpen

 

Verdsmeister

Når du klappar medan du skålar

søyler du

 

gen18.jpg (4661 bytes)

X) Trøyst

Det er ikkje so gale å vera bondsk

um du er frå den største garden i bygdi

 

Norsk samaritan

Til den døyande på fortoget:

Det er knei med meg...

 

Elastiske samtalor

gjeng i kasuset

gummitiv

 

Engelen

I trieinings

døypefont er

lite aerodynamisk forsvarleg

 

Bar

Cocktail-bær til kunstig fræving

 

gen19.jpg (3967 bytes)

X) Dyre dyr

skye giraffar

rotne rottor

musikalske myser

håse hestar

katolske kattar

kuva kyr

billege bikkjor

 

Bløff

Hev du høyrt bjørnen segja brum-brum?

 

Maria Møy

Ho var ein kandelaber av eit menneske

 

Forretningsbrev

Skriv ein kjære...?

 

Fredag

Å kyssa ei intelligent gjenta

er eit helvete

når ho byrjar å analysera

tunga di

 

Kjærleik

kverv med definisjonar

 

gen20.jpg (7786 bytes)

X) Mi stoda æhr so sjerskild

 

Manesje

Kanarifuglen let att augo

når streng kona gjeng framum

soli råkar kvit mann

 

Ferd

Gule franske notatblokker

et idear

 

Brydd

Skitrenaren treffer

låri mine

når han klappar hennar

 

Eg er like spansk som du

din plukkfisk

 

gen21.jpg (3898 bytes)

X) Eg

Må betala kvar einaste

livs-jatande

hysteriske gledelege

uppøste positive

og bivrande

lukkelege augneblink

med ein nedtur

 

Nålauga

Største svipa for mennesket

er minste motstands veg

 

Avslag

All verdsens

einfelde løysingar

du bed ikkje eingong

um å verta fangteken

 

Bægje

Å byrja etter å

hava pussa tenner og tømt bos

og gnika den gråe sekstiwattpæra

 

Børst

Dei møtte kvarandre

gjenom håret

og gjev kvarandre lov

til kva det skal vera

 

gen22.jpg (9386 bytes)

X) Middag

Verdi treng ikkje sensasjonar

men kjærleik og Dagbladet

 

Frådrag

Eg trudde at business skulde løysa ut

men so kjende eg att lukti av gamle dagar

 

Sjølvmelding

Skrått yver gata

med vikande munnvikar

og samanbitne skrev

 

Bondesjakk

Småbrukarsjakk

attåtnæringssjakk

husmannssjakk

 

E. C. Dahls skipnad

Alle ungar liknar på ein prikk

 

gen23.jpg (6724 bytes)

X) Etter 35

Anten utfor i ro og mak

eller i krappe svingar

 

Peparmynta

Eg klappar eit lett

godnatt

på aksli di

eg klappar varleg

eit fjørugt fangtak

 

Folkeskulen

Lærarar med jamsides nedslag

og lakmuspapir i augo

 

Frisør

30 graders augnefeste uppetter

store ord frå småe skuggar

tuppert tappert

snildt smilt

 

gen24.jpg (2976 bytes)

X) Børs og katedral

Yver direktørteppe

berrføtt i sanddynor

med canossasteg i banken

eller stiltrande etter den fagre...

 

Morgon

Eg er 360 grader open

 

Konfirmasjon

Gåvebordet skreik break-even

 

Gud

Eg hev mist summetonen

 

Reklame

Mammon med ein smil

 

Selters

Alle løysingar

glapp

då du freista å

vera hyggjeleg

 

gen25.jpg (6381 bytes)

X) Menn byggjer Lego i høgdi

kvinnor i breiddi

 

Åleine

Ved eit lite

kvisthol

på panelet

du og eg

 

Sansar

Her sit me og vert kveikte

av ein høg standard

innmura i dårleg planleggjing

 

Gnag

Huset eg bur i er ein silo

og eg er avlingi frå 1951

 

gen26.jpg (6627 bytes)

X) Slusone

Dei er so sedlause at

tunnelbana gjeng på skjenor i lufti

 

Gaffelstikk

Ikkje for å vera løgjen, men

- James Brown og Harpefoss kraftstasjon

 

Slumpelukka

Like arveleg som ufrævleik

 

Par i ess

Gjentor sova

gutar lova

 

Orsaking

Den eine stripa i genseren din

kunde vore meir beige

 

Stern Magazin

327 megawatt kjernekraft

i Niederrhein

og den utringa Grace Jones

vert samanklappa

i ny fisjon

 

gen27.jpg (5112 bytes)

X) Den som vigjer seg til medgift

treng motgift

 

Robinsonade

Ordet er røynds undertone

og biletet er utan farge

 

Tidleg svensk båt

Ur-sjekta

 

Vasstett

Du er so djup

sa ho

nokre kraftige symjetak

uppetter

mot Sven Ingvars

 

Heile livet er viktigt

for resten av livet

 

gen28.jpg (4603 bytes)

X) Operasongaren bed

Å, Kristus i det høge C

 

Ferdaliv

Kom ikkje her med utflukter!

 

Sandpapir

Små djevelens korn

milliardar av brotstykke

frå greske gudars fjell

 

Kunst er inkje skjemt

Den gode Gud vilde

hava skyna meg

skaka på hovudet og sagt

Ein gong lærer du og

 

gen29.jpg (4989 bytes)

X) Arkitekten

Ein intensjon

vert ikkje naudsynleg

ein funksjon

 

Kastanje

Ingen ser korleis

brusteinen

jagar trikkane uppetter gatone

 

Frognerbadet

På fem-meteren

Tolvåringar i svev mot spegelvend himmel

 

Vertshus

Ikkje alle er like Josefine på det

 

Hovseter

Åleine i troppi med postordrekatalogen

og den prøvande smilen frå grannen

 

Desperat moderne

So hole på uppleving

at me berre er kar um

å stetta oss sjølve

gen30.jpg (3932 bytes)

X) Club 7

Kontrollert coole

i denne bula

 

 

Tilbake til biblioteket

Til LEDIGE GENER på bokmål

Til LEDIGE GENER på ENGELSK