Mindre boligbygg
Eneboliger
Tomannsboliger
Rekkehus

Store boligbygg
Blokker
Bygårder
LoftsutbyggingFaglig leder Annar Okkenhaug:
"Alt jeg har tegnet er bygget -
erfaring er kompetanse."
 

Siden 1975 har jeg gjennomført mer enn 500 bygge-prosjekter. Mitt fokus har alltid vært kundens ønsker og behov med lovverk, byggeforskrifter og reguleringsbestemmelser som bakteppe
.

Våre tjenester kan bestå av:
- Kartlegging av ønsker og behov
- Mulighetspresisering
- Avklaring med Plan og Bygg, Byantikvar og Arbeidstilsynet
- Skisse / forprosjekt
- Hovedprosjekt
- Detaljprosjektering, innhenting av tilbud
- Byggesak, ett- eller to-trinns søknad
- Oppfølging i byggetiden, ferdigattest

Tiltakets art:

- Nybygg
- Tilbygg, påbygg, underbygg

- Ombygging, reparasjon

- Oppdeling, sammenføyning, seksjonering

 

Ansvarsområder - Tiltaksklasse 2

- Ansvarlig søker

- Arkitekturprosjektering

- Bygningsfysisk prosjektering

- Konstruksjonsteknisk prosjektering

 

 

Henvisning til aktuelle nettsider

 

 

 

 

 

Fritidsbolig
Hytter

 

 

 

 

Barnehager
Nybygg
Bruksendring

Helsebygg
Sykehjem
Tannlegekontor

Kulturhus
Kirke
Kino

Kontorbygg
Kontor
Hotell

Industribygg
Kjøttforedling
Slakteri

 


Allgrønn - forum for stedsutvikling - www.allgronn.org
 
www.allgronn.org  Oscars gate 6a 0352 Oslo / Kontoradresse i Revehiet Parkveien 25, 0350 Oslo / Avd. Drøbak: Utsikten 3, 1443 Drøbak
 
erling@okkenhaug.com  Tlf: 920 92 522      annarokkenhaug@gmail.com  Tlf: 458 68 352