Mindre boligbygg
Eneboliger
Tomannsboliger
Rekkehus

Store boligbygg
Blokker
Bygårder
LoftsutbyggingAnnar Okkenhaug:
"Alt jeg har tegnet er bygget -
erfaring er kompetanse."
Siden 1975 har jeg gjennomført mer enn 500 bygge-prosjekter. Mitt fokus har alltid vært kundens ønsker og behov med lovverk og byggeforskrifter som bakteppe. 

Mine tjenester kan bestå av:
- Klarlegging av ønsker og behov
- Mulighetspresisering
- Avklaring med Plan og Bygg, Byantikvar og Arbeidstilsynet
- Skisse / forprosjekt
- Hovedprosjekt
- Detaljprosjektering, innhenting av tilbud
- Byggesak, ett- eller to-trinns søknad
- Oppfølging i byggetiden, ferdigattest
 
- Seksjonering av eiendom
 
Ansvarsområder Tiltaksklasse 2
- Ansvarlig søker
- Arkitekturprosjektering
- Bygningsfysisk prosjektering
- Konstruksjonsteknisk prosjektering 
     

Aktuelle nettsider:

Plan, bygg og eiendom - Oslo kommune

Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune


Byantikvaren - Etater, foretak og ombud - Oslo kommune


Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)


Se eiendom - Søk og finn info om en eiendom (kartverket.no)


Forsiden - Brønnøysundregistrene (brreg.no)


SINTEF Community - SINTEF

 

 

 

 

 

Fritidsbolig
Hytter

 

 

 

 

Barnehager
Nybygg
Bruksendring

Helsebygg
Sykehjem
Tannlegekontor

Kulturhus
Kirke
Kino

Kontorbygg
Kontor
Hotell

Industribygg
Kjøttforedling
Slakteri

 


Tilknyttet Allgrønn - forum for stedsutvikling - www.allgronn.org
 
www.okkenhaugprosjekt.no   Utsikten 3, 1443 Drøbak   Oslokontor: Parkveien 25, 0350 Oslo 
   
Mob: 458 68 352   annarokkenhaug@gmail.com  
NO980211940MVA