Les bøkene til Sigrun Okkenhaug
    - lenker til komplette kopier i Nasjonalbiblioteket
       
   Omtaler / bokanmeldelser 
   
  
32 fortellinger i ymse publikasjoner
    
   Dikt
       
 
  Artikler og foredrag
           

   Bokanmeldelser skrevet av Sigrun Okkenhaug
         
  
Artikler om Sigrun Okkenhaug / Bildealbum
    
   Minneord fra 1939
     

   Sjeldent lydopptak fra 1937

    Artur Klæbo intervjuer Sigrun Okkenhaug
    i NRK i Mai 1937 om forholdet mellom by og land

  
   Sigrun Okkenhaugs eldste sønn,
   komponisten og organisten Paul Okkenhaug
   www.paul-okkenhaug.no  
 
   Yngstedatteren Gunnhild Stormo sin diktsamling
  
http://allgronn.org/historien/gunnhild-stormo.pdf

    
   lauvfall.jpg (11284 bytes)   born.jpg (7886 bytes)   helga3.jpg (5601 bytes)  uti.jpg (5996 bytes)   ivika.jpg (8707 bytes)
 
tvil.jpg (4997 bytes)    skatt2.jpg (9626 bytes)   detrette.jpg (6512 bytes)   denvene.jpg (7577 bytes)   tore.jpg (5755 bytes)  merk.jpg (7064 bytes)
 
utiverda.jpg (10031 bytes)   desi.jpg (12938 bytes)    skatt.jpg (9238 bytes)   helga2.jpg (10767 bytes)    helga1.jpg (8697 bytes)  
  

Vi forsøker å etablere en så fullstendig oversikt over forfatterskapet til Sigrun Okkenhaug som mulig. Bøkene er tigjengelige i sin helhet på Nasjonalbiblioteket. Dersom du har kunnskap om eller kopier av artikler, fortellinger ut over det som finnes på denne nettsiden er vi takknemlige for å motta slikt.     
 
Vennligst kontakt erling@okkenhaug.com  tlf: 92092522  www.allgronn.no