Sigrun Okkenhaug:  
"Det lagar seg nok" ...et tidsbilde
68 dikt fra Arnes arkivmapper

Sigrun Okkenhaug (1889 – 1939) vokste opp på «Bakkehuset» ved Levanger som datter av Maria og Arne Vestrum. Hun giftet seg tidlig med Fredrik Okkenhaug (1880 – 1960) og paret fikk 11 barn, hvorav
10 vokste opp og 9 stiftet familie.

Sigrun var bondekone, forfatter og aktiv bl.a. innen kvinneavholds-
og målrørsle. Som forfatter er hun mest kjent for sine barnebøker, men hun skrev også noveller, essays og enkelte dikt som ble utgitt i blader og magasiner. Eldste sønn Paul var organist og komponist i tillegg til å være bonde. Nest eldste sønn Arne var ansatt i NRK. Han disponerte skrivemaskin og maskinskrev flere av Sigruns manuskripter på fritiden. Paul og Arne døde begge i 1975. Arne etterlot seg flere arkivmapper med personlige brev og notater. I en av disse mappene befant det seg en mengde av Sigruns håndskrevne, fra før mest ukjente dikt.

For noen tid siden ble denne mappen utlånt til Erling og senhøsten 2021 gitt videre til Johan for gjennomsyn. Derved kom ideen om å sortere og utgi diktene til glede for Sigruns etterkommere. Johan har sortert mappen som viste seg å inneholde 97 dikt, forløpende skrevet i 3 små hefter og mer sirlig på enkeltstående større ark. I heftene fantes en del overstrykninger av enkeltord, erstattet med andre ord. Noen
av diktene var skrevet 2-3 ganger, et dikt endog 5 ganger.

Det er 68 forskjellige dikt. Senere justeringer og flere versjoner tyder på at Sigrun selv anså (en del av) diktene som uferdige. Selv om kvaliteten nok er varierende, har vi valgt å ta med alle de 68 diktene for å gi et bilde av Sigruns univers på den tiden.

Noen av diktene har ikke tittel. Da har vi valgt å bruke de første ordene i diktet som tittel. De fleste diktene er skrevet i perioden 1912 – 1917. Noen av dem er nøyaktig datert og med bladet diktet var tenkt å sendes til i parentes – f.eks. bladet «Magne». Diktet «Dei fire aarstider» var med i Sigruns første barnebok «Vesle Gunnar og dei andre» (1919).

Johan har skrevet alle diktene på PC og Erling har deretter laget bok av dem. Vi har funnet det hensiktsmessig å inndele diktene i 5 forskjellige temabolker. Vi takker for lånet av arkivmappen og finner det naturlig at diktet «Til Arne» innleder diktsamlingen. Dette diktet er det tidligst daterte av diktene – skrevet på Salthammersbustaden 17. august 1912 da Arne var knapt ett år gammel. Johan har satt melodi til 11 av diktene, samlet på en CD.

Se oversikt på side 89. Diktboken og sangene planlegges presentert på en samling i Okkenhaug kirke i september 2022. Dikt og sanger vil også bli lagt ut på nettets hjemmeside til Sigrun Okkenhaug.

Vi kjenner til tre dikt som ikke er med i Arnes mappe. De er tatt med i boka (*) under den mest passende temabolk med merknad om dette. Det er sannsynlig at enda flere dikt finnes.

Underskriverne er 2 av Sigruns 32 barnebarn.
Asker / Oslo i juni 2022 Johan og Erling Okkenhaug


Bestill boken rett fra forlaget:
Vi har noen få igjen - Boken kan bestilles ved å vippse kr 246,- (inkl.porto) til 92092522 eller den kan bestilles fra erling@okkenhaug.com

 
Eller helt gratis:

 
Last ned diktboken "Det lagar seg nok" av Sigrun Okkenhaug
i sin helhet - som PDF med lenker til noter og lydfilerTonesatt av Johan Okkenhaug  
Se egen side  

 
Filmklipp fra konserten under kulturdagene i Okkenhaug kirke med Johan Okkenhaug og Okkenhaug bygdakor.
   


https://youtu.be/IEDD7RGoEyk

 

Foredrag om Sigrun Okkenhaug på lanseringen

Erling Okkenhaug forteller om Sigrun Okkenhaug
på konserten i Okkenhaug kirke 18.10.2022 - Lydopptak


Foredraget som PDF-dokument


 
Dikt som vi har funnet etter bokutgivelsen i september 2022

Vinter - Barnebladet Magne 1916

Sumar um land - Barnebladet Magne 5.juni 2016

Nissen - Barnebladet Magne Julen 1919 og 1939

Mor, blir det snart kvelden mor? For bygd og by 1927, Norlis forlag

Fram daa, Ungdom! Barnebladet Magne24.mars 1918


Presse
 

Oppslag i lokalavisen før boklanseringen og konserten

Boken omtalt i Dag og Tid - 18.11.2022

Til nettsiden om Sigrun Okkenhaug