Et utvalg dikt - fra før arkivet ble oppdaget
 

Krig
Nordenfjeldske - 01.08.1921

 
Liten Øivin mann

Fra Norsk Barneblad nr 42 Jol - 1929
https://www.nb.no/items/915e62dc0d8d913aa2b218bae599af4a?page=19

 
Liten Øivin mann
Egen scan
    
Voggevise 
Fra Trønderforfattarar i hundre år -
https://www.nb.no/items/2c0bd14a23b68d6d9a3c27d6257c1bda?page=59&searchText=sigrun%20okkenhaug
  
Eventyr
Fra Heime og Ute lesebok - Cappelen 1950
https://www.nb.no/items/891416e486ff8119c0c55cbe9671fae0?page=307&searchText=sigrun%20okkenhaug
   
Voggevise
Den fyrste song - Noregs Boklag 1967
https://www.nb.no/items/1564158f39c041231a57a85780cb2f84?page=49&searchText=sigrun%20okkenhaug

 
Sumarsundag
Dikt

 
Paulus og Kvinna
Dag og Tid 29.04.2016 

 
 

Her er oversikt over diktene i boken
"Det lagar seg nok" - utgitt september 2022.

Barn, familie, slekt

Til Arne   side 9
Til Gogo   side 10
Liten Øivin mann *   side 11
Voggevise   side 12
Bøn   side 13
Tulla   side 14
Eventyr   side 15
På eventyrferd *   side 16-17
Dei fire aarstider   side 18
Vinterliv   side 19
Mor   side 20
Kjære Paul   side 21
Oddny Okkenhaug   side 22

Natur og årstider

Blaasymra   side 24
Violar   side 25
Vaar! – 1   side 26
Vaar! – 2   side 27
Vaaren   side 28
Vaarmorgon   side 29
Vaardag   side 30
Vaarkveld   side 31
Minne fraa «Piggen»   side 32
Sumars tid   side 33
Sumarkveld! / Jonsok   side 34
Jonsokleik   side 35
Haust   side 36
Længselsfugle   side 37
Graagaasa   side 38
Vinter   side 39

Draum, tankar, lengt

Draum   side 41
Tankar   side 42
Vers   side 43
Lukka   side 44
Eg veit meg   side 45
Heimanfraa   side 46
Lengt!   side 47
Længsel   side 48
Der finns ingen   side 49
Kvi skulde eg   side 50
So mang ei taar   side 51
Eg veit’ kje rett   side 52
Ungdomsmote   side 53

Kjærleik, von, vonbrot

Den fyrste gongen   side 55
Eit minne   side 56
Lengt   side 57
I Graneli   side 58
Little fuglen   side 59
Ei gjenta so ung   side 60
Du!   side 61
Aaleine   side 62
Ho sitt der   side 63
I einsemda   side 64
Du / Ein somar   side 65
Men bekken han fer   side 66-67
Broten lovnad   side 68
Minnest du?   side 69
En dröm   side 70
Eg hev fare   side 71
I vide verda   side 72
Det lagar seg nok   side 73

Folk, krig, kristentru

Daa kronprinsen vitja   side 77
Vakna hande!   side 78
Det høyrest   side 79
Krig   side 80-81
Fredlaus   side 82
Trøytnar du   side 83
Herre Jesus   side 84
Ak herre min gud   side 85
Sumarsundag   side 86
Paulus og kvinna I   side 87
Paulus og kvinna II *   side 88

Ny diktbok 2022 - Sigrun Okkenhaug fra hittil ukjent arkiv
  
"Det lagar seg nok" ...et tidsbilde
 

 

Bestill boken direkte fra forlaget  Kr 246,- inkl. porto
  
 
 

Vipps til 92092522 - husk å oppgi adresse

 
 
68 dikt fra Arnes arkivmapper ble

lansert i Okkenhaug
kirke 18.09.2022

Barnebarn Erling Okkenhaug introduserte Sigrun slik:

 
Sigrun Okkenhaug (1889 – 1939) vokste opp på «Bakkehuset» ved Levanger som datter av Maria og Arne Vestrum. Hun giftet seg tidlig med Fredrik Okkenhaug (1880 – 1960) og paret fikk 11 barn, hvorav 10 vokste opp og 9 stiftet familie.

Sigrun var bondekone, forfatter og aktiv bl.a. innen kvinne- avholds- og målrørsle. Som forfatter er hun mest kjent for sine barnebøker, men hun skrev også noveller, essays og enkelte dikt som ble utgitt i blader og magasiner.

Eldste sønn Paul var organist og komponist i tillegg til å være bonde. Nest eldste sønn Arne var ansatt i NRK. Han disponerte skrivemaskin og maskinskrev flere av Sigruns manuskripter på fritiden. Paul og Arne døde begge i 1975. Arne etterlot seg flere arkivmapper med personlige brev og notater. I en av disse mappene befant det seg en mengde av Sigruns håndskrevne, fra før mest ukjente dikt.

For noen tid siden ble denne mappen utlånt til Erling og senhøsten 2021 gitt videre til Johan for gjennomsyn. Derved kom ideen om å sortere og utgi diktene til glede for Sigruns etterkommere. Johan har sortert mappen som viste seg å inneholde 97 dikt, forløpende skrevet i 3 små hefter og mer sirlig på enkeltstående større ark. I heftene fantes en del overstrykninger av enkeltord, erstattet med andre ord. Noen av diktene var skrevet 2-3 ganger, et dikt endog 5 ganger.
 
Det er 68 forskjellige dikt. Senere justeringer og flere versjoner tyder på at Sigrun selv anså (en del av) diktene som uferdige. Selv om kvaliteten nok er varierende, har vi valgt å ta med alle de 68 diktene for å gi et bilde av Sigruns univers på den tiden. 

Noen av diktene har ikke tittel. Da har vi valgt å bruke de første ordene i diktet som tittel. De fleste diktene er skrevet i perioden 1912 – 1917. Noen av dem er nøyaktig datert og med bladet diktet var tenkt å sendes til i parentes – f.eks. bladet «Magne». Diktet «Dei fire aarstider» var med i Sigruns første barnebok «Vesle Gunnar og dei andre» (1919).

Johan har skrevet alle diktene på PC og Erling har deretter laget bok av dem. Vi har funnet det hensiktsmessig å inndele diktene i 5 forskjellige temabolker. Vi takker for lånet av arkivmappen og finner det naturlig at diktet «Til Arne» innleder diktsamlingen. Dette diktet er det tidligst daterte av diktene – skrevet på Salthammersbustaden 17. august 1912 da Arne var knapt ett år gammel.
 
Johan har satt melodi til 10 av diktene, samlet på en CD.
Se oversikt på side 89. Diktboken og sangene planlegges presentert på en samling i Okkenhaug kirke i september 2022. Dikt og sanger vil også bli lagt ut på nettets hjemmeside til Sigrun Okkenhaug.

 
Vi kjenner til tre dikt som ikke er med i Arnes mappe. De er tatt med i boka (*) under den mest passende temabolk med merknad om dette. Det er sannsynlig at enda flere dikt finnes.
 
Underskriverne er 2 av Sigruns 32 barnebarn.

Asker / Oslo i juni 2022   Johan og Erling Okkenhaug

 

Om tonesetting av diktene:

 

Diktet Voggevise (side 11) er tonesatt av Paul Okkenhaug i 1968
(Pauls melodibok side 71-72) .


Følgende dikt er tonesatt av Johan L. Okkenhaug i 2019 / 2022:


Voggevise                   side 11

Mor                               side 19

Violar                            side 25

Haust                            side 36

Vinter                            side 39

Draum                          side 41

Tankar                          side 42

Lukka                            side 44

Lengt                             side 57

Sumarsundag (2019)  side 86

 
Disse sangene er sunget / spilt inn på en CD.  Denne kan bestilles av Johan Okkenhaug   jolokk@online.no  Tlf: 93023914
  
Pris kr. 75,- pluss porto