Om tonesetting av diktene

Ved Johan L. Okkenhaug  (nov. 2022)
   

Om bakgrunnen for diktsamlingen viser jeg til forordet i diktboka. Da jeg åpnet onkel Arnes mappe i januar 2022 og så alle de håndskrevne diktene, bladde jeg gjennom dem og fant egentlig fort ut hvilke jeg ville ønske å sette melodi til. Tre år tidligere hadde jeg laget melodi til diktet «Sumarsundag»; sangen ble presentert høsten 2019 på et samling for oss søskenbarna i Okkenhaug kirke. I samlingen fant jeg også dikt med tema vår, høst og vinter; dette ledet til at 4 av sangene kom til å handle om årstidene. Så fant jeg 4 dikt om tanker, lykke, lengsel og drøm som også «hang sammen» på en måte. Endelig ble jeg sterkt inspirert av diktene «Mor» og «Voggesang».
 
De 9 nye melodiene ble laget på 9 påfølgende dager i slutten av januar 2022. Jeg kom inn i en slags «boble» og følte meg nær forfatteren, min farmor. Men hun hadde neppe skrevet melodiene mtp tonesetting og jeg måtte gjøre små, forsiktige tilpasninger av teksten opp mot rytme og betoning. Flere av diktene hadde flere utgaver med ulikt antall vers. Der det var mange, korte vers, satte jeg sammen vers 2 og 2 og laget lengre melodier for mer variasjon i sangen. Først i april-mail 2022 ble alle diktene i samlingen renskrevet og det var noen utfordringer med å tyde håndskrift og dialekt-ord. Jeg var i studio og spilte / sang de 10 sangene i mai 2022. De ble samlet på en CD.
 


11 sanger fra diktboken - Noter og lydfiler
Komponert / årstall og fremført av Johan L. Okkenhaug
 
 
Violar 2022 side 25 i boken Tekst og noter Lydfil
Sumarsundag 2019 side 86 i boken Tekst og noter Lydfil
Haust  2022 side 36 i boken Tekst og noter Lydfil
Vinter 2022 side 39 i boken Tekst og noter Lydfil
Tankar  2022 side 42 i boken Tekst og noter Lydfil
Lukka 2022 side 44 i boken Tekst og noter Lydfil
Lengt 2022 side 57 i boken Tekst og noter Lydfil
Draum 2022 side 41 i boken Tekst og noter Lydfil
Mor 2022 side 19 i boken Tekst og noter Lydfil
Voggevise 2022 side 12 i boken Tekst og noter Lydfil
Vers   2022 side 43 i boken Tekst og noter Lydfil
       
Piano-medley 11-dikt-melodier  Forklaring Lydfil

Jeg oppdaget senere at siste vers i «Tankar» har ordet «fivreld» (sommerfugl) – ikke «furueld» slik jeg hadde tolket det. Her er det blitt feil på innspillingen! Jeg oppdaget først senere at onkel Paul Okkenhaug hadde tonesatt «Voggevise» i 1968. Ellers hadde jeg neppe våget meg med egen melodi. Når det er sagt; melodiene har bemerkelsesverdig mange likheter (f.eks. veksling D-moll og D-dur)! 

Diktbok og sanger ble presentert på et kulturarrangement i Okkenhaug kirke18. september 2022. Bygdakoret sang 3 av sangene, arrangert av organist Gudlaug Reinaas, som jeg skylder stor takk for å ha laget trykte noter på alle sangene. Jeg sang selv de øvrige 7 sangene, 1 av dem som allsang der publikum også fikk se hvordan jeg hadde justert originalteksten.
I november laget jeg melodi også til diktet Vers. Jeg håper at sangene kan bli til glede når noter og lydfiler nå er tilgjengelig på nett.

 
Filmklipp fra konserten under kulturdagene i Okkenhaug kirke med Johan Okkenhaug og Okkenhaug bygdakor.
   
https://youtu.be/IEDD7RGoEyk

Til nettsiden om Sigrun Okkenhaug 

  
Last ned diktboken "Det lagar seg nok" av Sigrun Okkenhaug i sin helhet - som PDF med lenker til noter og lydfiler